W tym cyklu przedstawię schemat prostej aplikacji do obsługi zdalnego serwera FTP. Będzie ona pozwalała nam na:

W pierwszej części zajmiemy się listowaniem plików.

Jak widać jest to prosty CRUDowy schemat, jednak będziemy poruszać się na dwóch płaszczyznach. Pierwszej - bazie danych, w której będziemy zapisywać dane n.t. rekordów na serwerze (tak, aby nie odpytywać serwera przy każdym odświeżeniu strony), oraz drugiej - pliki na FTP.

Rozpocznijmy utworzeniem kontrolera i modelu o nazwie Medium.

rails g model Medium name:string bytesize:integer mimetype:string
rails db:migrate

Modelowi Medium nadajemy następujące pola:

 • name - nazwa,
 • bytesize - rozmiar,
 • mimetype - typ.

Oraz tworzymy kontroler z jedną akcją index

rails g controller media index

W credentialach aplikacji umieśćmy dane potrzebne do logowania do serwera FTP:

$ EDITOR=nano rails credentials:edit
ftp_access:
 ftp_host: 'ftp.xyz.com'
 ftp_username: 'admin'
 ftp_password: 'test123'

By rozpocząć pracę z modelem Medium, potrzebujemy informacji n.t. plików z serwera. Do komunikacji z nim wykorzystamy wbudowaną bibliotekę ‘net/ftp’. Funkcjonalności podzielimy na osobne serwisy w folderze /services/media, tak, aby zachować porządek w kodzie.

Listowanie plików

Najpierw stwórzmy serwis, który przechowuje metody do pobierania credentiali i będzie nam służył za “bazę” dla reszty serwisów.

module Media
 class ApplicationService
  protected
  def host
   Rails.application.credentials.ftp_access[:ftp_host]
  end
  
  def user
   Rails.application.credentials.ftp_access[:ftp_user]
  end
  
  def password
   Rails.application.credentials.ftp_access[:ftp_password]
  end
 end
end

Taki podział przyda nam się, by nie powtarzać kodu w pozostałych serwisach. Dzięki dziedziczeniu z ApplicationService, możemy korzystać z jego metod w dziedziczących serwisach. Teraz możemy pobrać listę plików.

require 'net/ftp'

module Media
 class ListFiles < ApplicationService
  def call
   Net::FTP.open(host) do |ftp|
    ftp.login(username, password)
    files = ftp.nlst
    files.reject { |f_name| ['.', '..'].include?(f_name) }
   end
  rescue Net::FTPPermError
   puts 'Permission denied'
  end
 end
end

W pierwszych liniach metody call otwieramy połączenie z serwerem i wszystkie operacje wykonujemy w bloku. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ dzięki takiemu sposobowi łączenia się z serwerem, w razie wystąpienia jakiegoś wyjątku lub błędu, połączenie automatycznie się zamyka (dzięki czemu nie musimy pamiętać, by zawsze na końcu pisać ftp_conn.close()). Pobieramy listę plików dzięki funkcji Net::FTP#nlst. Linijka następująca po niej, to czyszczenie listy z dwóch elementów: . oraz ... Są to niepotrzebne nam pozycje, które służą do nawigacji po serwerze.
Poprawność kodu możemy sprawdzić odpalając konsolę i wykonując skrypt.

$ rails c
> Media::ListFiles.new.call

Jeśli wszystko poszło dobrze powinniśmy otrzymać tablicę z nazwami plików, które są na serwerze. Jeżeli nic na nim nie ma, to tablica będzie pusta ;) W celach testowych możesz wrzucić jakieś pliki np. programem Filezilla.