W dzisiejszym wpisie przedstawię jak zachować pobierane dane w naszej bazie danych, tak, aby ograniczyć ilość zapytań do zewnętrznego serwera do minimum.
Mając metodę z poprzedniego wpisu Media::ListFiles pobieramy listę nazw wszystkich plików. Teraz zajmiemy się zapisywaniem ich w bazie.

Ostatnio wygenerowaliśmy model Medium, który posłuży nam do przechowywania danych. Stwórzmy zatem serwisy do dodawania i usuwania rekordów.

module Media
 class Create
  def call(params)
   medium = Medium.new(params)
   return 'Failed' unless medium.save

   medium
  end
 end
end
module Media
 class Destroy
  def call(medium)
   return 'Failed' unless medium.destroy

   medium
  end
 end
end

Wykorzystamy je w serwisie służącym do synchronizacji danych aplikacji z plikami na serwerze FTP. Zaczniemy od pobrania listy(ftp_media), następnie usuniemy z naszej bazy rekordy, które nie pojawiły się w odpowiedzi z serwera (remove_records_not_present_on_ftp), a na końcu dodamy rekordy, których nie mamy zapisanych lokalnie(add_records_present_on_ftp).

require 'net/ftp'

module Media
 class SyncWithFTP < ApplicationService
  def call
   ftp_media = ListFiles.new.call

   remove_records_not_present_on_ftp(ftp_media)
   add_records_present_on_ftp(ftp_media)
  end

  private

  def remove_records_not_present_on_ftp(ftp_media)
   Media.all.reject { |m| ftp_media.include?(m.name) }.each do |medium|
    Destroy.new.call(medium: medium)
   end
  end

  def add_records_present_on_ftp(ftp_media)
   Net::FTP.open(host) do |ftp|
    ftp.login(username, password)

    ftp_media.reject { |f| Media.pluck(:name).include?(f) }.each do |medium|
     Create.new.call(media_params: medium_params(medium, ftp))
    end
   rescue Net::FTPPermError => e
    puts e
    failure('Connection refused')
   end
  end

  def medium_params(medium, ftp)
   { name: medium, bytesize: ftp.size(medium),
    mimetype: medium.split('.')[-1] }
  rescue Net::FTPPermError
   { name: medium, mimetype: medium.split('.')[-1] }
  end
 end
end

Przyjrzyjmy się jeszcze metodzie add_records_present_on_ftp. Otwieramy tutaj połączenie z serwerem, ponieważ potrzebujemy dostępu do informacji o rozmiarach plików, które zapiszemy w bazie. A więc przekazujemy połączenie w zmiennej ftp do metody medium_params, a tam, dzięki ftp.size(#NAZWA_PLIKU) otrzymujemy jego rozmiar w bajtach. Tak “sparsowane” parametry Medium przekazujemy do serwisu Media::Create utworzonego na początku tego wpisu.

Po wykonaniu Media::SyncWithFTP powinniśmy mieć w bazie danych rekordy odwzorowujące stan plików z serwera FTP.