Ostatnio zsynchronizowaliśmy bazę danych z plikami zdalnymi. Dziś zajmiemy się wysyłaniem i zapisywaniem plików lokalnych na zewnętrzym serwerze oraz w bazie danych. Czynności, które musimy wykonać to:

 • połaczenie z serwerem, zapisanie na nim wybranego pliku,
 • zapisanie informacji n.t. nowego pliku w bazie danych.

Tak jak poprzednio, akcje te podzielimy na osobne serwisy. Rozpoczniemy od połączenia z serwerem i tak samo jak w poprzednich przykładach serwis będzie dziedziczył z ApplicationService w celu ułatwienia nam połączenia.

require 'net/ftp'

module Media
 class UploadFile < ApplicationService
  def call(file)
   Net::FTP.open(host) do |ftp|
    ftp.login(username, password)
    ftp.putbinaryfile(file.tempfile, file.original_filename)
   rescue Net::FTPPermError => e
    puts e
    failure('Connection refused')
   end
  end
 end
end

Do zapisania pliku, po połączeniu z serwerem, wystarczy tylko jedna linijka kodu! A dokładniej metoda putbinaryfile. W tym przypadku korzystamy z file.tempfile oraz file.original_filename, ponieważ zakładamy, że plik, który został przekazany do funkcji call został wysłany do kontrolera przez formularz. Tzn. użytkownik wszedł na stronę, w formularzu wybrał plik z komputera, który chciał wysłać i go zatwierdził. Do przykładowego kodu kontrolera dojdziemy za chwilę, wróćmy jeszcze do zapisywania pliku.

Po udanym zapisie na zewnętrznym serwerze, musimy zachować dane n.t. pliku w bazie danych (aby nie musieć po każdym uploadzie wykonywać synchronizacji). Posłuży nam do tego napisany ostatnio serwis Media::Create. Proponuję, by akcje zapisu na serwerze oraz rejestrowania w bazie danych “opakować” w jeszcze jeden serwis, który będzie wywoływany przez kontroler.

module Media
 class UploadAndSave
  def call(file)
   Media::UploadFile.new.call(file)
   Media::Create.call(media_params: media_params(file)) 
  end

  private

  def media_params(file)
   {
    name: file.original_filename,
    bytesize: file.size,
    mimetype: file.content_type
   }
  end
 end
end

W kontrolerze mielibyśmy przykładowo taki kod:

class MediaController < ApplicationController
 ...
 def perform_uploading
  Media::UploadAndSave.new.call(media_params[:file])
 end
	...
 def media_params
  params.require(:medium).permit(:file)
 end
end

W wyniku wysłania formularza użytkownik równocześnie wysłałby plik na serwer FTP oraz zapisał dane na jego temat w bazie danych.

Powyższy kod jest maksymalnie uproszczony, tak by pokazać jedynie funkcjonalność zapisu i nie rozpraszać innymi aspektami. W kodzie produkcyjnym na pewno powinno pojawić się wyłapywanie wyjatków, komunikowanie użytkownika o niepowodzeniu, itd…